Professionals in NAH Scholing

  • Voor juiste begeleiding bij NAH
  • Uitgebreid cursusaanbod op maat
  • Voor professionals
  • Betrokken docenten
  • Jarenlange ervaring
Naar Professionals in NAH

Voorwaarden en prijzen

Onze kwaliteit

Wij gaan voor een juiste verhouding in prijs en kwaliteit, door:

  • Samen met u elke vraag om te zetten in de meest passende oplossing voor uw situatie;
  • Aan te sluiten bij de al aanwezige kennis;
  • In te gaan op de vraag waar accenten moeten liggen.

U kunt ook bij ons terecht voor begeleiding van individuele casussen en daarnaast geven wij algemene voorlichting of workshops over NAH.

Prijzen

Omdat de prijs wordt afgestemd op de vraag en uw mogelijkheden, is deze op aanvraag.

Twee keer per jaar houden we een basiscursus NAH met open inschrijving. Hierbij kunnen individuen zich aanmelden. De prijs van de cursus is all-in 750,00 euro pp.

Voorwaarden

Bent u bereid om, voorafgaand aan en tussen de lesdagen in, te investeren in het lezen van lesstof en het maken van opdrachten die direct toepasbaar zijn in de werksituatie? Dan zullen wij de theorie zo goed mogelijk vertalen naar de praktijk van alle dag. Onze leveringsvoorwaarden zijn:

Leveringsvoorwaarden

Hieronder vindt u onze leveringsvoorwaarden. Wij vragen u de leveringsvoorwaarden voor al onze diensten zorgvuldig door te nemen. Dit voorkomt misverstanden. Op verzoek kunnen deze digitaal worden toegezonden.

 

Artikel 1: Definities:

In deze voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
Professionals in NAH: de dienstverlenende organisatie
Opdrachtgever: de wederpartij van Professionals in NAH
Docent: de door Professionals in NAH ingezette docent of trainer

Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening.

Artikel 2: Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen Professionals in NAH en een opdrachtgever.
Eventuele wijzigingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
De voorwaarden waarvan hier sprake is zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Professionals in NAH waarbij voor de uitvoering derden dienen te worden betrokken.
De toepasselijkheid van andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden gewijzigd of ongeldig verklaard worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Professionals in NAH en opdrachtgever zullen in dat geval in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de ongeldige bepalingen overeen te komen, waarbij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3: Offertes

Alle offertes zijn vrijblijvend en worden schriftelijk aangeboden, tenzij Professionals in NAH om praktische, spoedeisende of andere redenen van een schriftelijk aanbod afziet. De door Professionals in NAH gemaakte offerte is geldig gedurende 30 dagen na dagtekening zoals weergegeven in de offerte, tenzij anders aangegeven.
Professionals in NAH is slechts aan de offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd.
Professionals in NAH kan niet aan haar offerte worden gehouden indien de opdrachtgever, naar termen van redelijkheid en billijkheid had behoren te begrijpen dat de offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een vergissing of verschrijving bevat.
Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Professionals in NAH daaraan niet gebonden.
De overeenkomst komt in dat geval niet tot stand, tenzij Professionals in NAH anders aangeeft.
Een samengestelde prijsopgave verplicht Professionals in NAH niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4. Certificaten

Bij een meerdaagse cursus is het gebruikelijk om certificaten uit te reiken.
Norm voor aanwezigheid is minimaal 75 % van de cursusdagen.
Bij het al dan niet afgeven van het certificaat wordt gekeken of de cursist de uitgereikte opdrachten tussentijds heeft gemaakt. Dit laatste ter beoordeling van de docent.

Artikel 5: Persoonsgegevens

De opdrachtgever wordt geacht wijzigingen in de gegevens van de organisatie, alsmede contactpersonen zoals wijzigingen in adres of, telefoonnummer zo spoedig mogelijk door te geven aan Professionals in NAH, telefoon (0573-442646) of mail.

Artikel 6: Vast contactpersoon

Professionals in NAH streeft naar vaste docenten voor iedere opdrachtgever. Tijdens ziekte of vakantie van de vaste docent zal Professionals in NAH, indien enigszins mogelijk en indien de opdrachtgever dat wenst, voor vervanging zorgen.
Is vervanging niet mogelijk dan bespreekt Professionals in NAH met de opdrachtgever alternatieve mogelijkheden.

Artikel 7: Algemene gedragsnormen

Artikel 7 a: Discriminatie en (seksuele) intimidatie
Professionals in NAH tolereert geen discriminatie op basis van leeftijd, levensovertuiging, seksuele geaardheid, huidskleur of geslacht.
Professionals in NAH gaat ervan uit dat zowel opdrachtgever als docenten zich gedragen volgens algemeen aanvaarde gedragsnormen op gebied van bejegening.
Als door docenten deze gedragsnormen niet in acht genomen worden (bijvoorbeeld in de vorm van seksuele intimidatie, agressie, geweld, discriminatie of vooroordelen), kan de opdrachtgever hierover een klacht indienen.
Professionals in NAH is gerechtigd de diensten bij deze opdrachtgever te beëindigen en de overeenkomst met hem/haar op te zeggen.

Artikel 7 b: Roken
Professionals in NAH hanteert een rookbeleid zoals geregeld in de Arbo-wet en vraagt daarom van de opdrachtgever rekening te houden met verzoeken van docenten betreffende het rookgedrag.
Zoals bekend is meeroken schadelijk voor de gezondheid en bescherming van mensen die problemen hebben met het verblijf in een rokerige ruimte is dan ook noodzakelijk.

Artikel 7 c: Privacy
Ter bescherming van de privacy van de opdrachtgever hanteert Professionals in NAH een privacyreglement. Dit reglement voldoet aan de wettelijke voorschriften en regelt o.a. het recht op inzage van gegevens van te bespreken cliënten in de cursus.
De door Professionals in NAH ingezette docenten zijn gehouden zorgvuldig met uw persoonsgegevens om te gaan. Professionals in NAH verwacht dat de opdrachtgever eveneens zorgvuldig omgaat met de privacy van ingezette docenten.

Artikel 8: Afmelding/Annulering 

Wanneer de opdrachtgever een afspraak wenst af te zeggen, dient hij/zij dit uiterlijk 48 uur van tevoren te melden bij de docent of, indien dit niet mogelijk is, bij Professionals in NAH, telefoon (0573-442646). Indien er sprake is van overmacht, zoals in geval van onvoorziene ziekenhuisopname, worden geen kosten in rekening gebracht. Als de docent de geplande afspraak niet kan nakomen dan wordt dit uiterlijk 2 weken van tevoren aan de opdrachtgever gemeld, ziekte en calamiteiten daargelaten.
Bij afzegging door toedoen van de docent heeft Professionals in NAH een inspanningsverplichting tot het inhalen van het aangesprokene op een ander tijdstip, tenzij dit anders met de opdrachtgever wordt afgesproken.
Indien de opdrachtgever de overeengekomen opdracht wenst te annuleren wordt op dat moment een passende regeling overeengekomen.

Artikel 9: Schade

Mocht de opdrachtgever van mening zijn dat de docent schade heeft veroorzaakt, dient Professionals in NAH daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte te worden gesteld. Hiertoe meldt opdrachtgever de schade op het centrale telefoonnummer van de organisatie: 0573-442646.
Professionals in NAH zal de omvang van de schade en eventuele aansprakelijkheid door de verzekeringsmaatschappij laten vaststellen.

Artikel 10: Klachten

Als de opdrachtgever ontevreden is over de dienstverlening dan verwacht Professionals in NAH dat hij/zij dit bespreekt met degene over wie hij/zij ontevreden is. Indien dat onvoldoende zicht geeft op een oplossing kan contact worden opgenomen met de directie van Professionals in NAH. 0573-442646

Artikel 11: Vertrouwenspersoon

Professionals in NAH heeft een contract gesloten met vertrouwenspersoononline.nl. Met een netwerk van vertrouwenspersonen ondersteunen zij medewerkers en docenten bij klachten of ongewenst gedrag. www.vertrouwenspersoononline.nl
Wij vragen u de leveringsvoorwaarden voor al onze diensten zorgvuldig door te nemen. Dit voorkomt misverstanden.

CRKBO-gecertificeerd

Onze actieve houding in het waarborgen van kwaliteit heeft ervoor gezorgd dat de certificering Kwaliteitscode voor Opleidingsinstituten voor Kort Beroepsonderwijs is toegekend. Daarnaast voldoen we aan een belangrijke voorwaarde om BTW-vrijgesteld beroepsonderwijs te kunnen blijven verzorgen. Dat scheelt aanzienlijk in de prijs van cursussen.

Blijf op de hoogte

Volg Professionals in NAH op Facebook en blijf op de hoogte van het laatste nieuws rondom Niet Aangeboren Hersenletsel.

Volg ons op Facebook

NAH Scholing

Professionals in NAH biedt, naast NAH Begeleiding en NAH Behandeling, namens NAH Scholing diverse cursussen die gevolgd kunnen worden om kennis rondom NAH te verruimen. Klik hier om naar de officiële website van Professionals in NAH te gaan.

Bel voor meer informatie 0573-442646 of stuur een e-mail

Ons werkgebied

Westelijk Mijnstreek Limburg

Sittard
Geleen
Born
Munstergeleen
Grevenbicht
Papenhoven
Limbricht
Obbicht
Buchten
Einighausen
Guttecoven
Holtum
Windraak
Schinnen
Puth
Sweikhuizen
Oirsbeek
Amstenrade
Doenrade
Beek
Spaubeek
Neerbeek
Genhout
Geverik
Stein
Elsloo
Urmond
 

Kempengemeenten

De Aa
Bergeyk Bergeijk
Boscheind
Boshoven
Braambosch
Broekhoven
Eind
Heiereind
Hooge Berkt
Lage Berkt
Loo
Loveren
Luyksgestel
Muggenhool
Riethoven
Rijt
De Rund
Sengelsbroek
Spaanrijt
Voort
Walik
Weebosch
Westerhoven
 

 

Achterste Heikant
Braakhoek
De Hoef
De Hoek
Hooge Mierde
Hulsel
Kippereind
Kuilenrode
Lage Mierde
Lage Mispeleind
Reusel
Voorste Heikant
Weijereind
Vloeieind
Vooreind
Biezenheuvel
Bladel
Het Bosch
Broekenseind
Casteren
Dalem
Egypte
Franschehoef Franse Hoef
Hapert
Heieind
Helleneind
Heuvel
Hoogcasteren
Hoogeloon
Landorp
Lemel
Netersel
De Pan
Ten Vorsel
Bijsterveld
Boksheide
Donk
Driehuis
Driehuizen
Duizel
Eersel
Halfmijl
De Hees
Het Heike
De Hoef
Hoekdries
Hoogstraat
Knegsel
Kreielt
Maaskant
Meer
Meerven
Molenveld
Mosik
Mostheuvel
Rietven
Schadewijk
Scherpenering
Sneidershoek
Spijkert
Steensel
Stevert
Stokkelen
Veneind
Vessem
De Voort
Wintelre
Wolfshoek

Regio West Brabant

Aalburg
Drimmelen
Geertruidenberg
Oosterhout
Werkendam
Woudrichem
 

Regio Dommelvallei

Geldrop - Mierlo
Nuenen
Son en Breugel
Waalre

Diemen Uithoorn Ouder-Amstel

Diemen
Uithoorn
Ouder-Amstel
Aalsmeer
 

Best Oirschot Veldhoven

Best, Oirschot, Veldhoven

Regio Eindhoven-Peel

Eindhoven
Heeze-Leende
Gemert-Bakel
Asten
Deurne
Helmond
Someren
Valkenswaard
Cranendonck
 

Amsterdam regio

Amsterdam, Diemen, Amstelveen

Regio Flevoland

Dronten, Emmeloord, Noordoostpolder, Urk, Biddinghuizen, Ketelhaven, Swifterbant, Kraggenburg

Regio Zwolle

Dalfsen, Hardenberg, Hattem, Kampen, Ommen, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland, Zwolle

Regio Drenthe

Aa en Hunze, Assen, De Wolden, Hoogeveen, Meppel, Midden-Drenthe, Noordenveld, Tynaarlo, Westerveld

Regio Stedendriehoek

Deventer, Olst-Wijhe, Voorst, Twello

Regio Twente

Almelo, Borne, Dinkelland, Enschede, Haaksbergen, Hellendoorn, Hengelo (Ov), Hof van Twente, Losser, Oldenzaal, Rijssen- Holten, Tubbergen, Twenterand, Wierden

Regio Apeldoorn / Zutphen

Apeldoorn, Brummen, Epe, Heerde, Lochem, Zutphen

Arnhem regio

Aalten, Arnhem, Berkelland, Bronkhorst, Doesburg, Doetinchem, Duiven, Ede, Oost Gelre, Lingewaard, Montferland, Oude IJsselstreek, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rhenen, Rijnwaarden, Rozendaal, Scherpenzeel, Wageningen, Westervoort, Winterswijk, Zevenaar

Regio Nijmegen / Rivierenland

Beuningen, Buren, Culemborg, Druten, Geldermalsen, Gennep, Groesbeek, Heumen, Lingewaal, Millingen a/d Rijn, Mook en Middelaar, Neder-Betuwe, Neerijnen, Nijmegen, Tiel, Ubbergen, West Maas en Waal, Wijchen

Regio Noord / Midden Limburg

Beesel, Bergen, Echt-Susteren, Horst aan de Maas, Leudal, Maasgouw, Nederweert, Peel en Maas, Roerdalen, Roermond, Venlo, Venray, Weert,

Regio Noord / Oost Brabant

Bernheze, Boekel, Boxmeer, Boxtel, Cuijk, Grave, Haaren, 's-Hertogenbosch, Landerd, Maasdriel, Mill en St. Hubert, Oss, Schijndel, St. Anthonis, St. Michielsgestel, St. Oedenrode, Uden, Veghel, Vught, Zaltbommel, Heusden, Heesch, Heeswijk-Dinther, Nistelrode, Vorstenbosch, Loosbroek, Den Bosch

Regio Utrecht

Abcoude, Amersfoort, Baarn, Breukelen, Bunnik, Bunschoten, De Bilt, De Ronde Venen, Houten, IJsselstein, Leusden, Lopik, Maarssen, Montfoort, Nieuwegein, Nijkerk, Oudewater, Renswoude, Rhenen, Soest, Stichtse Vecht, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal, Vianen, Wijk bij Duurstede, Woerden, Woudenberg, Zeist.

Regio Gooi / Vechtstreek

Almere, Blaricum, Bussum, Eemnes, Hilversum, Huizen, Laren, Muiden, Naarden, Weesp,Wijdemeren